Obiective turistice

Biserica Sfânta Paraschiva din Desești

Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva, declarată și monument UNESCO, a fost construită în 1770 și are plan dreptunghiular, cu absida altarului poligonală, în retragere. Acoperiș cu dublă poală deasupra naosului și pronaosului și turn-clopotniță pe pronaos, cu arcade și acoperiș înalt, piramidal. La exterior, remarcabilă decorație sculptată, de factură populară. La interior, pictura murală din 1780.

Cimitirul vesel din Săpânța

Cimitirul Veseleste un cimitir din localitatea Săpânța, județul Maramureș, faimos pentru crucile mormintelor viu colorate, picturile naive reprezentând scene din viața și ocupația persoanelor înhumate. Pe unele cruci există chiar versuri în care sunt amintite, deseori cu nuanțe umoristice, persoanele respective.

Ineditul acestui cimitir este diferențierea față de majoritatea culturilor popoarelor, care consideră moartea ca un eveniment foarte solemn. Uneori, caracterul aparte a acestui cimitir a fost pusă în legătură cu cultura dacilor, a căror filosofie era bazată pe nemurire și pe considerația că moartea era un motiv de bucurie, persoana respectivă ajungând într-o altă viață, mai bună.

Cimitirul își are originea în câteva cruci sculptate de Stan Ioan Pătraș. Astfel, în 1935, Pătraș a sculptat primul epitaf, iar din anii 1960 încoace, întreg cimitirul a fost populat cu circa 800 astfel de cruci, sculptate din lemn de stejar, devenind un muzeu în aer liber de natură unică și o atracție turistică.