Proiect

PROIECT

Agenția pentru Protecția Mediului derulează proiectul cu titlul”Managementul Durabil al sitului Natura 2000 IGNIȘ”.

 

Durata de implementare a proiectului: 35 de luni

 

Obiectivul general (scopul):

Protecția și îmbunătățirea biodiversității și patrimoniului natural prin dezvoltarea cadrului de management al situuil Natura 2000 IGNIȘ și conștientizarea comunitatilor și autorităților locale.

 

Obiectivele specifice:

Dezvoltarea participativă a masurilor de management pentru menținerea starii favorabile de conservare a habitatelor si speciilor regasite in sit;

Creșterea gradului de informare și conștientizare a populației cu privire la importanta siturilor Natura 2000 si biodiversitatii regasite in situl Ignis;

Prindezvoltarea cadrului de management și conștientizarea proprietarilor și a factorilor decizionali implicați în administrarea teritoriului, proiectul contribuie la realizarea Protecției și îmbunătățrii biodiversității și a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea rețelei Natura 2000 - obiectivul Axei prioritare 4 – “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii”.