Soluri

Din analiza factorilor descriși anterior, putem spune că natura reliefului, a substratului litologic, a climei, a apelor de suprafață și subterane, ilustrează caracterul în general argilo-nisipos al solurilor formate în cadrul Sitului.

Pentru fondul forestier principalele tipuri și subtipuri de soluri sunt prezentate tabelar în cele ce urmează:

 

Nr. Crt.

Clasa

Tipul de sol

Subtipul de sol

Codul

Succesiunea orizontului

1

Luvosoluri

Luvosol

(Brun luvic)

Litic

 

2405

Ao-Btw-C

2

Stagnic

 

2407

Ao-Elw-Btw-C

3

Planosol

(Luvisol albic)

(tipic)

2501

Ao-Ea-Bt-C

4

Cambisoluri

Eutricambisol

(Brun eumezobazic)

Subscheletic

(tipic)

3101

Ao-Bvsq-C

5

Molic

 

3102

Am-Bv-C

6

Litic

 

3107

Ao-Bv-R

7

Stagnic

(psaeudogleizat)

3109

Ao-Bvw-Bv-C

8

Disticambisol

(Brun acid)

Subscheletic

(tipic)

3301

Ao-Bvsq-R

9

Umbric

 

3302

Au-Bv-C

10

Litic

 

3305

Ao-Bv-R

11

Spodosoluri

 

Podzol

Histic

(turbos)

4204

T-Es-Bhs-R

12

Hidromorfe

Gleisol (Gleic)

 

Turbos

6206

T-A-Gr

13

Protisoluri

Litosol

 

District

(tipic)

9101

Ao-R

14

Aluvisol

(aluvial)

District

(tipic)

9501

Ao-C