Geologie

Geologie:

Marea majoritate a teritoriuluidin situl Igniș  este asezat pe substrate de andezite bazaltoide de culoare neagră cu structura porfirica iar pe aval apar  substrate formate mai recent ca nisipuri, marne, pietrișuri și izolat tufuri dacice și conglomerate.

Substratul litologic existent s-a format într-o perioadă relativ lungă începând cu mezozoicul secundar și până în cuaternar.