Climatologie

In conformitate cu clasificare Koppen, situl de importanță comunitară ROSCI0092 Igniș se încadrează în regiunea Dfbx, regiune ce se caracterizează printr-un climat boreal, cu ierni reci, strat stabil de zăpadă iarna și cu păduri, precipitații suficiente în tot cursul anului și cu temperaturii medii sub 22C în cea mai caldă lună a anului.

Principalele date climatice ce se vor prezenta în continuare și care stau la baza caracterizării din punct de vedere climatologic au fost luate de la stațiile meteorologice din Ocna Șugatag și Vișeul de Sus, completate cu unele date din Atlasul Climatologic.

Regimul termic

 

Temperaturile medii lunare și anuale

 

Lunile

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Anuala

Temperaturi medii (ºC)

-3,8

-1,7

2,8

8,2

13,6

16,5

18,1

17,2

13,6

8,7

3,3

1,0

8,0

 

 

Amplitudinea temperaturilor medii anuale: 21,9 ºC;

Temperatura maximă absolută a fost înregistrată în 1951 având valoarea de + 39,2 ºC;

Temperatura minimă absolută a fost înregistrată în 1954, având o valoare de – 31,6 ºC;

Temperatura medie pe perioada de vegetație este de 14,4 ºC;

Data medie a primului îngheț: 06 Octombrie;

Data medie a ultimului îngheț: 28 Aprilie;

 

Regimul pluviometric

 

 

Lunile

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Anuala

Precipitatii medii(mm)

41,6

41,2

46,6

53,9

83,8

100

88

78,1

62

54,9

51,7

46,2

748

 

Precipitatiile atmosferice pe perioada de vegetatie: 512,4 mm;

 

Regimul eolian

Teritoriul Sitului se caracterizează printr-un regim eolian moderat, care nu produce pagube în arborete, decât în asociație cu alți factori destabilizatori (sol umed, zăpezi, etc.).

Vânturile dominante sunt cele din vest și nord-vest cu o frecvență de 50% din timpul anului. Viteza medie anuală a vânturilor dominante este de 3,7 – 5,0 m/s. Calmul atmosferic (zile fără vânt) reprezintă 40%. De menționat faptul că, s-au semnalat vânturi mari și în mod excepțional chiar furtuni. Astfel de furtuni au avut loc în anii 1978, 1982 și 1988 când s-au produs doborâturi mari de vant.

Indicatorii sintetici ai datelor climatic

Indicele de ariditate de Martonne

 

Lunile

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Anuala

Indici

6,7

5,0

3,6

3,0

3,6

3,8

3,1

2,9

2,6

2,9

3,9

4,2

42

 

Indicele de ariditate în perioada de vegetație: 20,9.