Istoric

Situl de importanță comunitară ROSCI0092 Igniș a fost desemnat prin Ordinul nr. 1964/2008 privind declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene NATURA 2000 în România, iar în interiorul sitului au fost cuprinse 4 arii naturale protejate de interes național desemnate prin Legea nr. 5 din 2000.